logo.png
               
 
baner650.gif
grafika
Zakup pontonu ratowniczego dla OSP Płaska
17-07-2017 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zakupiono ponton ratowniczy wraz z silnikiem i przyczepą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płaskiej. Koszt zadania wyniósł 54.628,00 zł, z czego kwotę 32.776,80 zł stanowi dotacja WFOŚiGW, 10.000,00 zł środki OSP Płaska oraz 11.851,20 zł wkład własny Gminy Płaska. Dzięki zakupionemu sprzętowi osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i turystów oraz zabezpieczenia ekosystemów przyrody, ochrony jezior i rzek.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
Pogoda Płaska z serwisu
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
Mikroporady.jpg
platnik_finan2.gif
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.