logo.png
               
 
baner650.gif
Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Gminy Płaska na lata 2017-2027
28-09-2017 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Płaska na lata 2017-2027, zwracamy się do mieszkańców Gminy z prośbą o wypełnienie ankiety (w załączeniu).

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Płaska, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem.

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Wypełniony formularz w formie papierowej prosimy przesłać na adres Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska lub dostarczyć do sekretariatu urzędu, natomiast wypełniony formularz w formie elektronicznej można przesłać na adres:

Ankiety prosimy składać w przeciągu 3 tygodni od momentu publikacji przedmiotowej infomacji na stronie internetowej.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
Pogoda Płaska z serwisu
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
Mikroporady.jpg
platnik_finan2.gif
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.