logo.png
               
 
baner650.gif
grafika
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
29-12-2017 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W nawiązaniu do prowadzonych przez Województwo Podlaskie działań w zakresie budowy usług elektronicznych skierowanych do mieszkańców regionu, mam przyjemność poinformować o korzyściach wynikających z korzystania Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (PSIeZ).

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie to rozwiązanie, którego powstało jako wynik realizacji projektu o tej samej nazwie. Postawionym celem był rozwój i poprawa dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do publicznej służby zdrowia, a w szczególności usprawnienie kontaktu pacjenta z podmiotem leczniczym w zakresie pozyskiwania informacji o oferowanych usługach, rejestracja do lekarza bez konieczności wychodzenia z domu, uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej z poziomu własnego komputera czy też możliwość jej sprawnego przekazywania pomiędzy podmiotami, w których leczy się pacjent.

W wyniku prowadzonych prac utworzony został więc system, który wspomniane powyżej usługi integruje na Portalu Pacjenta dostępnym pod adresem: ezdrowie.wrotapodlasia.pl.

System oferuje obecnie:

* bezpośrednio po założeniu konta:

- możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w szpitalach województwa podlaskiego,

- wygodny wybór terminów wizyt oraz zarządzanie nimi,

- możliwość wyszukania lekarza,

* po aktywacji konta i wyrażeniu w podmiotach leczniczych, zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny:

- dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,

- uzupełnianie dokumentacji medycznej o prywatne wyniki badań itp.,

- możliwość wygodnego wydruku posiadanej na koncie dokumentacji medycznej,

- możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,

* stały dostęp do:

- aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego i nie tylko,

- danych kontaktowych większości szpitali z terenu województwa.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
Pogoda Płaska z serwisu
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
Mikroporady.jpg
platnik_finan2.gif
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.