logo.png
               
 
baner650.gif
INFORMACJA WÓJTA GMINY PŁASKA dotycząca szacowania szkód spowodowanych suszą.
15-06-2018 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wójt Gminy Płaska informuje mieszkańców Gminy Płaska prowadzących działalność rolniczą o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Płaska mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska 53, wnioski o oszacowanie powstałych w wyniku suszy rolniczej szkód.

Komplet dokumentów składa się z Wniosku; Oświadczenia o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych; Oświadczenia o ilości zwierząt, produktach i cenach; Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie.


Wójt Gminy Płaska zachęca do jak najszybszego składania Wniosków. W najbliższym czasie Komisja do spraw szacowania szkód będzie przeprowadzać oględziny u wnioskodawców i sporządzać protokoły z oględzin, które będą podstawą do dalszego udziału w postępowaniu o wsparcie finansowe.
Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 01- parter oraz pod numerem telefonu 87 643 90 65.
W załączeniu Wniosek z kompletem załączników.

Link do Komunikatu nr 2 IUNG w Puławach: www.iung.pulawy.pl/index.php

Link do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej: www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
Pogoda Płaska z serwisu
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.