logo.png
               
 
baner650.gif
grafika
Adaptacja budynku po byłym komisariacie policji na punkt przedszkolny
30-08-2018 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W dniu 28 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Płaska na dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku po byłym komisariacie policji na punkt przedszkolny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach podpisanej przez Wójta umowy, gmina będzie mogła zaadoptować budynek po komisariacie policji na przedszkole. Projekt polega na przebudowie części budynku, w której mieścił się posterunek Policji i utworzenie w nim punktu przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Inwestycja obejmie m.in. adaptację pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację, zakup pieca i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu - 326.385,84 zł, dofinansowanie - 184.485,04 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec grudnia 2018 r.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.