logo.png
               
 
baner650.gif
WAKACJE W MUNDURZE
12-04-2019 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach zaprasza do odbycia szkolenia wojskowego w ramach terytorialnej służby wojskowej (tsw), realizowanego w terminie:

  • Szkolenie podstawowe (16-dniowe – 22.06 - 07.07.2019 r.) - dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego;
  • Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe – 30.06 - 07.07.2019 r.) - żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym.

WAKACJE W MUNDURZE są głównie dedykowane uczniom, nauczycielom oraz studentom, którzy złożą wnioski do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach oraz przejdą procedurę rekrutacyjną. Wymagania jakie musi spełnić kandydat: obywatelstwo polskie, pełnoletniość, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej. Po szkoleniu żołnierz pełni służbę rotacyjnie w 12. batalionie lekkiej piechoty w Suwałkach -  2 dni w miesiącu (jeden weekend).

Żołnierzowi OT przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 104,03 zł za każdy dzień ćwiczenia oraz 365 zł za gotowość do służby. Łącznie za odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu (jeden weekend) otrzymuje się 573,06 zł netto.

Szczegółowe informacje na temat terytorialnej służby wojskowej można uzyskać
w WKU w Suwałkach (tel. 261 347 357)

www.facebook.com/suwalkiwku/
www.twitter.com/wku_suwalki

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.