logo.png
               
 
baner650.gif
SUSZA 2019 - komunikat dla rolników z terenu Gminy Płaska
27-06-2019 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wójt Gminy Płaska informuje mieszkańców Gminy Płaska prowadzących działalność rolniczą o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Płaska mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska 53, wnioski o oszacowanie powstałych w wyniku suszy rolniczej szkód. Komplet dokumentów składa się z wniosku wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wójt Gminy Płaska zachęca do jak najszybszego składania Wniosków. W najbliższym czasie Komisja do spraw szacowania szkód będzie przeprowadzać oględziny u wnioskodawców i sporządzać protokoły z oględzin, które będą podstawą do dalszego udziału w postępowaniu o wsparcie finansowe.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 8 – I piętro lub telefonicznie pod numerem telefonu 87 6439060 lub w pokoju nr 01 – parter lub telefonicznie pod numerem telefonu 87 6439065.

W załączeniu wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO ( Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Link do Komunikatu nr 4 IUNG w Puławach: www.iung.pulawy.pl/index.php

Link do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej: www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.