logo.png
               
 
baner650.gif
grafika
Akademia Kompetencji Cyfrowych
21-10-2019 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Jeszcze w tym roku Gmina Płaska rozpocznie realizację projektu pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III osi Priorytetowej: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Jego realizacja pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płaska, a odbiorcami projektu będzie 150 osób w różnych grupach wiekowych, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług. Szkolenia w ramach Akademii Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Płaska przeprowadzone zostaną w wymiarze 12 godzin i dotyczyć będą obszaru tematycznego – Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działamy w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Projekt dofinansowany został w 100% ze środków unijnych.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.