logo.png
               
 
baner650.gif
Pomoc finansowa dla producentów trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji
11-12-2015 Maciej Zdancewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

       Wnioski o pomoc producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuarcji będą mogli składać do 14 grudnia 2015 r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc, bez względu na liczbę utrzymywanych w 2015 r. zwierząt gospodarskich z gatunku świnia. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w załączeniu.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.