logo.png
               
 
baner650.gif
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PŁASKA
20-02-2018 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

O g ł o s z e n i e w sprawie naboru wniosków w ramach zadania "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PŁASKA" na rok 2018/2019

Urząd Gminy Płaska uprzejmie informuje, że będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie w ramach zadania „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PŁASKA” na rok 2018. Właściciele budynków mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania eternitu. Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane tj. demontaż, transport i utylizację eternitu lub transport i utylizację eternitu zdjętego we wcześniejszych latach i składowanego dotychczas na posesji. Szczegółowe warunki zawiera regulamin, który wraz z wzorami wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Płaska, można je także otrzymać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 01 parter. Nabór wniosków będzie trwał od dnia 23 lutego do 15 marca 2018 r. Realizacja zadania rozpocznie się z chwilą otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW w Białymstoku.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
Pogoda Płaska z serwisu
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
Mikroporady.jpg
platnik_finan2.gif
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.