logo.png
               
 
baner650.gif
Budowa instalacji OZE - dodatkowy nabór
29-11-2018 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W związku z wyborem przez Zarząd Województwa Podlaskiego do dofinansowania projektu budowy instalacji OZE na terenie gminy Płaska oraz rezygnacją części mieszkańców z udziału w projekcie, Gmina Płaska ogłasza dodatkowy nabór na przystąpienie do inwestycji.

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Płaska powinni złożyć deklarację przystąpienia do inwestycji dotyczącą budowy instalacji na wytworzenie energii cieplnej oraz budowy instalacji na wytwarzanie energii. Deklarację (wzór w załączeniu) należy złożyć do Urzędu Gminy Płaska w terminie do 6 grudnia 2018 r. (o przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowalnych tj. podatku VAT.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Płaska tel. 87 6439065.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
Pogoda Płaska z serwisu
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
wybory2019-baner.png
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.