logo.png
               
 
baner650.gif
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
05-07-2019 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podlaskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Wnioski będzie można składać w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białystoku, gdzie każdy uprawniony uzyska wszelką pomoc w ich wypełnieniu. Nabór wniosków w ramach programu w regionalnych stacjach rozpoczyna się 15 lipca.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.