logo.png
               
 
grafika
Rekompensaty w związku z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania, o którym mowa w ustawie o ochronie granicy państwowej
31-12-2021 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2193 t.j.), a także ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1803 z późn. zm.), która przewiduje przyznanie rekompensaty z budżetu państwa określonym podmiotom prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, informujemy, iż  na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/, udostępniona została karta usług, która ma na celu przybliżenie procesu ubiegania się o przedmiotową pomoc. Ww. karta zawiera m.in. wykaz podmiotów, które mogą ubiegać się o rekompensatę, informacje o terminach złożenia stosownych dokumentów oraz załatwienia sprawy przez organ, jak również wskazówki, jakie dokumenty należy przygotować, aby ubiegać się o rekompensatę, a także wzór wniosku i załączników niezbędnych do załatwienia sprawy.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.