logo.png
               
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
29-09-2021 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wójt Gminy Płaska

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Płaska na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 29.09.2021 r. do 19.10.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ i stronie internetowej Urzędu: www.plaska.pl, wykaz nieruchomości (zabudowanych wieżami przekaźnikowymi telefonii komórkowej) położonych w na terenie Gminy Płaska przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona nr działki 173/1 o pow. 0,0526 ha położona w Gruszkach;

- nieruchomość oznaczona nr działki 243/4 o pow. 0,0410 ha położona w Płaskiej;

- nieruchomość oznaczona nr działki 58/17 o pow. 0,0302 ha położona w Płaskiej;

- nieruchomość oznaczona nr działek: 42/1 o pow. 0,0139 ha, 43/42 o pow. 0,0140, 43/44 o pow. 0,0021 położona w Serskim Lesie;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Płaska, Płaska 53, pokój Nr 01, tel. 87 6439065

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.