logo.png
               
 
grafika
Nowe deklaracje o wysokości opłaty za odpady
27-12-2019 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Płaska obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Główna zmiana to wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów. Począwszy od stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Płaska mają obowiązek segregować odpady. Zmiana sposobu zbierania odpadów wymusiła również zmianę sposobu naliczania opłaty, a co za tym idzie zmianę wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady.

Wszyscy mieszkańcy gminy niezwłocznie powinni złożyć nowe deklaracje do Urzędu Gminy Płaska. Obowiązek ten dotyczy szczególnie osób, które do chwili obecnej nie segregowały odpadów. Osoby, które w 2020 r. nie będą segregowały odpadów obciążone zostaną stawką podwyższoną, która wynosi 80 zł/osobę za miesiąc. Aby uniknąć tak wysokiej opłaty należy złożyć nową deklarację.

Osoby, które segregują już odpady mają możliwość uzyskania ulgi za posiadanie kompostownika. Stawka opłaty z ulga to 18 zł/osobę miesięcznie. Stawka bez ulgi to 20 zł/osobę. Osoby segregujące odpady bez kompostownika mają obowiązek zbierać odpady bio i odpady zielone w specjalne worki do segregacji w kolorze brązowym. Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów zielonych i bio do pojemnika na odpady ogólne/zmieszane, ponieważ skutkowało to będzie naliczeniem opłaty podwyższonej przy użyciu stawki 80 zł/osobę miesięcznie. Opłata miesięczna zależna jest oczywiście od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wylicza się ją jako iloczyn ilości osób i stawki opłaty.

Wzór nowej deklaracji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r. dla mieszkańca

Nowe zasady gospodarki odpadami dotyczą również właścicieli domków letniskowych i innych osób objętych opłatą ryczałtową. Dla tych nieruchomości przewidziana jest nowa niższa stawka opłaty w wysokości 169 zł/domek (lub inną nieruchomość) rocznie. Właściciele tych nieruchomości, którzy nie będą dopełniać obowiązku segregacji odpadów zostaną obciążeni stawką podwyższoną w wysokości 676 zł/domek (lub inna nieruchomość) rocznie. Właściciele nieruchomości chcący ponosić niższą opłatę w 2020 r. powinni złożyć nowe deklaracje.

Wzór nowej deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. dla domków letniskowych/opłata ryczałtowa

Nieruchomość mieszana to nieruchomość, której część jest zamieszkana, a część jest niezamieszkana. Przykładem może budynek mieszkalny, w którym część pomieszczeń jest wykorzystywana na prowadzenie sklepu czy wynajem pokoi w sezonie letnim. Właściciele nieruchomości mieszanych, w tym agroturystyk mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady. Opłata z tych nieruchomości stanowi sumę opłat obliczonych z części zamieszkanej i części niezamieszkanej. Opłata z części zamieszkanej obliczana jest na zasadach i stawkach jak dla mieszkańców. Opłata z części niezamieszkanej naliczana jest za wybrane miesiące stosując stawkę  w wysokości 16,90 zł/worek. Opłata miesięczna to iloczyn stawki i liczby zgłoszonych worków w miesiącu.

Wzór deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. dla nieruchomości mieszanych (częściowo zamieszkanych i częściowo niezamieszkanych)

Przystąpienie nieruchomości niezamieszkanej do gminnego systemu gospodarki odpadami jest dobrowolne. Nieruchomości niezamieszkane np. sklepy, apteki, bary, hotele mogą zostać włączone do gminnego systemu gospodarki odpadami. Właściciele tych nieruchomości będą ponosić opłatę miesięczną zależną od ilości zadeklarowanych worków na odpady. W przypadku tych nieruchomości również obowiązkowa jest segregacja odpadów. Właściciele tych nieruchomości mogą złożyć do Urzędu Gminy deklaracje, w których określą miesiące wytwarzania odpadów oraz miesięczną ilość oddawanych worków z odpadami (łącznie segregowanych i zmieszanych). Stawka opłaty przewidziana dla tych nieruchomości na 2020 r. wynosi 16,90 zł/worek. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów naliczona zostanie stawka podwyższona w wysokości 67,60 zł/worek.

Wzór deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. dla nieruchomości niezamieszkanych

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.