logo.png
               
 
grafika
Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo
22-07-2021 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

W związku z złożonym do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” wnioskiem o dofinansowanie, Gmina Płaska uzyskała pomoc finansową na realizację operacji „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo”, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”. Umowa o dofinansowanie operacji zawarta została z Województwem Podlaskim w dniu 8 kwietnia 2020 r. W ramach operacji na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo wykonana została następująca infrastruktura turystyczna: cztery wiaty siedziskowe ośmioosobowe i jedna wiata szesnastoosobowa (wiaty konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z wióra osikowego), wiata grillowa z funkcją kuchni polowej z blatem kamiennym, budynek sanitarny konstrukcji drewnianej (z trzema komorami natryskowymi: dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych), zbiornik na nieczystości płynne wraz z przyłączami oraz solarne oświetlenie i monitoring terenu. Łączny koszt operacji wyniósł: 396.393,64 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 243.000,00 zł.

Tablica informacyjna

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.