logo.png
               
 
grafika
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
23-10-2023 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

W dniu 04.10.2023 r. Gmina Płaska otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie do kwoty 499.800,00 PLN z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 2) z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Remont zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce.

Planowane prace w ramach inwestycji dotyczą wymiany zużytego pokrycia dachowego z wióra osikowego na gont podwójny modrzewiowy na zabytkowym kościele pw. św. Marii Magdaleny oraz prac remontowych zabytkowej drewnianej dzwonnicy wolnostojącej, wchodzącej w skład zespołu sakralnego kościoła pw. św. Marii Magdaleny, wpisanego decyzją KL.WKZ534/427/d/85 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach dn. 30.08.1985 r. do rejestru zabytków (nr rejestru 427). Prace remontowe dzwonnicy, niezbędne do wykonania w celu przywrócenia do stanu poprawności konserwatorskiej i eksploatacyjnej, czyli prawidłowego stanu technicznego, dotyczą m.in.: wymiany oszalowania, malowania (szerokość i kolorystyka desek szalunkowych jak istniejąca ścian kościoła), wymiany skorodowanych podwalin, wykonania desek okapnikowych i osłaniających, wymiany pokrycia wieży na gont modrzewiowy, naprawy cokołu kamiennego (skucie zapraw cementowych, uzupełnienia i wymiany części kamieni z użyciem zapraw hydrofobowych), obniżenia terenu w celu odsłonięcia cokołu i wykonania spadków terenu w kierunku ścian dzwonnicy, wprowadzenia stropów technicznych usztywniających konstrukcję dzwonnicy, zamortyzowania oddziaływania dzwonów na konstrukcję dzwonnicy, wykonania impregnacji preparatami biobójczymi i ogniochronnymi wszystkich elementów konstrukcji drewnianych, wykonania dojść na poszczególne poziomy dzwonnicy. Stan techniczny obiektu wymaga natychmiastowych prac remontowych, zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym decyzją nr 248/18 z dnia 23.08.2018 r. Starosty Augustowskiego pozwolenia na budowę oraz zgodą Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 510.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 10.200,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.