logo.png
               
 
grafika
Edycja 8 - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego
23-10-2023 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

W dniu 11.10.2023 r. Gmina Płaska otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie do kwoty 7.980.000,00 PLN z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja 8) z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego”.

Inwestycja dotyczy między innymi: budowy indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego (instalacja fotowoltaiczna i budowa pompy ciepła) wraz modernizacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej. W ramach zadania planowana m.in. jest zmiana systemu ogrzewania obiektu z węglowego na indywidualne źródło ciepła zeroemisyjnego oraz modernizacja obiektu z wszelkim niezbędnym wyposażeniem (modernizacja pomieszczeń, z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażeniem obiektu), a także zagospodarowanie terenu wokół obiektu, monitoring i koszty inspektora nadzoru. Inwestycja jest niezbędna do realizacji w związku z potrzebą modernizacji jedynej szkoły na terenie gminy i wysokimi kosztami jej utrzymania.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 8.400.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 420.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.