logo.png
               
 
grafika
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej
10-01-2019 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W ramach podpisanej przez Gminę Płaska umowy z Województwem Podlaskim zostało udzielone Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Płaskiej wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Na zakup książek do biblioteki szkolnej przekazano łącznie 15.000 zł, w tym 12.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa (80%) oraz 3.000 zł wkład własny gminy (20%).

Zadanie zostało zrealizowane do końca grudnia 2018 r. W ramach projektu zakupiono 924 książki (woluminy). Wśród nowych tytułów znalazły się bogato ilustrowane bajki i wierszyki dla najmłodszych, opowieści dla młodszych dzieci (teksty o różnym stopniu trudności czytania) i starszych uczniów szkoły podstawowej, ponadto książki popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin wiedzy - pozycje rozwijające myślenie, rozwijające zainteresowania uczniów oraz poszerzające wiedzę o świecie. Znalazły się też książki terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami, lektury z uproszczonym poziomem trudności czytania oraz pozycje wzbudzające empatię wobec dzieci wymagających szczególnej troski.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.