logo.png
               
 
grafika
II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
05-03-2021 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zadaniem konkursowym jest ułożenie rymowanki (min. 4 wersy), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z przebywaniem i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzującej „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”  i nawiązującej do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 09.04.2021 r. do godz. 00:00 na adres e-mail: (w temacie należy wpisać „Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka”) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na rymowankę” (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz profilu Kasy na Facebooku. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 20 laureatów z największą liczbą punktów, którzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 600 zł każda. O terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w salach obsługi interesantów Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku oraz w podległych Placówkach Terenowych.

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.