logo.png
               
 
grafika
Informacja o możliwości przedstawiania oferty świadczonych usług turystycznych
22-02-2022 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W związku z przygotowywaniem wydawnictw oraz portalu internetowego promujących Kanał Augustowski jako uniwersalną wartość turystyczną w ramach mikroprojektów „CanalCluster”, „ArtVector” oraz „IntCanalPromo” realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, zapraszamy kwaterodawców z terenu Gminy Płaska i operatorów turystycznych do przesyłania informacji o świadczonej ofercie noclegowej, gastronomicznej oraz usługach turystycznych i okołoturystycznych.

Wszystkie zainteresowane podmioty/przedsiębiorcy  na równych zasadach mogą wziąć uczestniczy w tych działaniach poprzez bezpłatnie umieszczenie informacji o ofercie w przygotowywanych materiałach.

Do dnia 15.03.2022 r. proszę o przesłanie do Urzędu Gminy Płaska na adres meilowy następujących danych: nazwa obiektu, telefon, e-mail, adres strony internetowej, 1-2 zdania informacyjno-promocyjne oraz zdjęcia.  

Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru materiału ilustracyjnego, za treść tekstu odpowiada Zgłaszający.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.