logo.png
               
 
III Podlaskie Forum Agroturystyczne
26-11-2014 Maciej Zdancewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

 Szanowni Państwo,

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Politechnika Białostocka serdecznie zapraszają na Konferencję pn. „Podlaskie Forum Agroturystyczne”. Głównym celem wydarzenia jest integracja, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i kwaterodawcami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej.

W ostatnich latach obserwujemy odwrót od konsumpcji żywności produkowanej na masową skalę na rzecz produktów lokalnych o znanym pochodzeniu. Zakorzenione w lokalnej tradycji produkty regionalne podkreślają specyfikę regionu, przyciągają turystów oraz mogą być źródłem dodatkowych dochodów. Zyskują one również coraz większą popularność wśród konsumentów. Wychodząc naprzeciw tym trendom tegoroczne Forum skupiać się będzie na regionalnych produktach spożywczych oraz ich wytwarzaniu. W ramach Forum omówione zostaną m.in. tematy dotyczące małych przetwórni rolno-spożywczych oraz uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjno-technologicznych funkcjonowania małej piekarni z funkcją cukierni.

W związku, z czym chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do udziału w ww. konferencji, która odbędzie się 5 grudnia 2014 r. w godz. 10:00-15:00 na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2 w Kleosinie. Zwracam się także z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o planowanym wydarzeniu oraz w miarę możliwości o zamieszczenie przesłanych informacji na Państwa stronie internetowej.

Zgłoszenia uczestnictwa w postaci karty zgłoszeniowej proszę przesłać na e-mail: lub pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok do dnia 2 grudnia 2014 r. do godz. 12:00 – osoby korzystające z zapewnionego transportu, pozostałe osoby do 4 grudnia 2014 r. do godz. 12:00. Szczegółowych informacji udziela Pani Zuzanna Pogorzelska (tel.: 85 653 77 97) oraz dostępne są na stronie internetowej Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej www.podlaskieit.pl.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz transport autokarowy.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.