logo.png
               
 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Podmacharce
04-11-2021 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wójt Gminy Płaska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Podmacharce.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 12 listopada 2021 r. i trwać będą do 3 grudnia 2021 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Płaska, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne", na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płaska oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Podmacharce.

Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne":

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,

- za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): 2001062/skrytka.esp,

- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu zmiany statutu mają charakter opiniodawczy.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.