logo.png
               
 
Ogłoszenie Nadleśnictwa Płaska
21-07-2022 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Nadleśnictwo Płaska jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.
W szczególności kupimy las lub grunt, który:

  • bezpośrednio sąsiaduje z działką ewidencyjna Nadleśnictwa Płaska,
  • jest we współwłasności Nadleśnictwa,
  • reguluje przebieg granicy polno-leśnej.


Czego oczekujemy?

  • w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rola to musi być przeznaczona do zalesienia (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzją o warunkach zabudowy na zalesienie),
  • sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),
  • granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.


Las, który spełnia nasze oczekiwania, będzie wyceniony przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Nadleśnictwo może kupić las po cenie nie wyższej niż cena określona przez rzeczoznawcę.


Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu:

  • tel. 87 64 18 723 (do poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00)
  • oraz pod adresem e-mail:
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.