logo.png
               
 
Dodatek - inne źródła ciepła
27-09-2022 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę  na podstawie wniosku o dodatek węglowy.
 • Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Wnioski należy kierować do gmin, do 30 listopada 2022 r.

Dodatek dotyczy dofinansowania zakupu paliw i wynosi:

 • pelet lub inny rodzaj biomasy - 3 000 zł,
 • drewno kawałkowe - 1 000 zł,
 • skroplony gaz LPG - 500 zl,
 • olej opałowy - 2 000 zł.

Zasady przyznawania dodatku:

 • jeden dodatek na jedno gospodarstwo domowe (dodatek otrzyma osoba, która złożyła wniosek jako pierwsza),
 • wniosek składa osoba zamieszkująca i gospodarująca w danym gospodarstwie domowym,
 • jeden adres to jeden dodatek, nawet jeżeli pod wskazanym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych (dodatek otrzyma osoba, która jako pierwsza złożyła wniosek),
 • wnioski składa się do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • możliwośc zlożenia wniosku elektronicznie,
 • termin składania wnioskow do 30 listopada 2022 r.,
 • wypłata w terminie miesiąca,
 • źródło ciepla musi być zgłoszone w CEEB,
 • rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, decyzji wymaga odmowa przyznania dodatku,
 • postepowania prowadzi wójt gminy lub upoważniona przez niego osoba.

Mieszkańcy Gminy Płaska mogą składać wnioski:

 • w wersji papierowej - w GOPS w Płaskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30,
 • w wersji elektronicznej - z podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym na adres .

Wzór wniosku i klauzula informacyjna RODO dostępne są w załącznikach do informacji.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Dodatek dla innych źródeł ciepła - paliwa

Dodatek dla innych źródeł ciepła - kwoty

Dodatek dla innych źródeł ciepła - dla kogo

Dodatek dla innych źródeł ciepła - zasady

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.