logo.png
               
 
Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gruszki
24-02-2023 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Płaska
z dnia 24 lutego 2023 r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gruszki

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/108/05 Rady Gminy Płaska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Płaska

Wójt Gminy Płaska

ogłasza konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gruszki

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 3 marca 2023 r. i trwać będa do 17 marca 2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania propozycji do nadania nazw ulic w miejscowości Gruszki poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach wraz z propozycją „Wprowadzenia nazewnictwa dróg i ulic w gminie Płaska dla miejscowości Gruszki” na stronie internetowej Urzędu Gminy Płaska, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne", na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płaska oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gruszki.

Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu ankiety dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne":
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,

- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska,
- osobiście w budynku Urzędu Gminy Płaska, pokój nr 1 (w dniach i godzinach pracy urzędu).

Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulic w miejscowości Gruszki mają charakter opiniodawczy i skierowane są do mieszkańców sołectwa Gruszki.

Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Płaska, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.