logo.png
               
 
grafika
Wdrożenie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska
31-05-2023 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W dniu 28.04.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Płaska o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.11.01.00-20-0076/22 „Wdrożenie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.323.602,18 PLN, wydatki kwalifikowalne 955.536,44 PLN, a dofinasowanie w kwocie 812.205,97 PLN. Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie platformy e−usług dla mieszkańców, instytucji, przedsiębiorstw i innych podmiotów z Gminy Płaska poprzez zakup nowoczesnego systemu informatycznego, wdrożenie nowoczesnych urządzeń niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad siecią telemetryczną oraz zakup inteligentnych modułów do urządzeń celem zapewnienia komunikacji online. Dostęp do Portalu Mieszkańca i bieżące monitorowanie przez mieszkańców parametrów zużycia mediów (woda) daje pełen obraz tworzenia nowoczesnych interakcyjnych e−usług. Udostępnienie odczytów przez jednostkę dla głównych odbiorców spowoduje szybsze i rzetelniejsze rozliczanie zużycia, a e−usługi związane z mobilnymi płatnościami i dostępem do dokumentów online zapewnią oszczędność czasu i środków finansowych. Bieżące monitorowanie sieci umożliwi badanie przepływów oraz pozwoli w trybie natychmiastowym znaleźć i wykluczyć awarie.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na wdrożenie nast. e−usług:

1. Zgłoszenie zużycia wody w Portalu Mieszkańca.

2. Zdalny odczyt poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu informatycznego i urządzeń niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad siecią telemetryczną oraz generowanie w Portalu Mieszkańca faktur z tytułu opłaty za zużycie wody oraz możliwość dokonania wpłaty za fakturę z tytułu zużycia wody przez klienta.

3. Zgłoszenie awarii.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.