logo.png
               
 
grafika
Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej poprzez realizację zasady 3xU
27-11-2023 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W ramach przyznanej Gminie Płaska dotacji z Wojewózkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (Fundusz Ekologii) realizowane jest przedsięwzięcie pn.: .”Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej poprzez realizację zasady 3xU”. Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu w szkole kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami, celem podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i  kształtowania postaw proekologicznych dzieci i młodzieży. 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowane zostało:

1)      przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród uczniów (klasy „0” – VIII) dotyczącej świadomości ekologicznej według zasady 3xU (Unikaj wytwarzania śmieci, Używaj wielokrotnie, Utylizuj),

2)      działania praktyczne dla uczniów:

- zbiórka śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”,

- całoroczna zbiórka baterii,

- zbiórka elektrośmieci.  

3)      Zakup pomocy dydaktycznych i gier planszowych z zakresu ekologii  (15 szt.)

4)      zakup koszy do segregacji odpadów (16 szt.).

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej poprzez kampanię edukacyjna według zasady 3xU (Unikaj wytwarzania śmieci, Używaj wielokrotnie, Utylizuj).

Szczegółowym celem jest przypomnienie zasad prawidłowej segregacji. Poprzez codzienną praktykę segregacji odpadów uczniowie będą świadomie dbać o środowisko. Dodatkowo dostęp do ciekawych gier planszowych będzie kształtował świadomość proekologiczną od najmłodszych lat. Wiedza i nawyki, które uczniowie wyniosą ze szkoły przekażą swoim rodzinom, co może być również dodatkową zachętą do staranniejszej segregacji odpadów w domach. Zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, stąd prawidłowa segregacja śmieci jest pierwszym krokiem do kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.