logo.png
               
 
Projekt Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska
08-01-2015 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Informacja z realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

ZADANIE I. Budowa Gminnego Centrum Turystyczno-Sportowego w Płaskiej. Budowa i oddanie do eksploatacji wyjątkowo ciekawie położonego Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej, które przyczyni się do poprawy promocji regionu w obszarze turystycznym.

Budynek CIT-u położony jest w centrum miejscowości, w bezpośredniej bliskości drogi powiatowej prowadzącej do przejścia granicznego w Kurzyńcu. Wokół budynku parkingi na ponad 40 samochodów ułatwiają i zachęcają turystów do zatrzymania się i skorzystania z oferty CIT oraz ścieżki rowerowo-narciarskiej. Problemy z zagospodarowaniem wolnego czasu turystów, w przypadku braku słonecznej pogody, pomoże rozwiązać kompleks stadionowy z boiskami (do piłki nożnej, tenisa ziemnego, siatkówki plażowej), bieżniami lekkoatletycznymi, sauną, siłownią, wypożyczalnią nart biegowych i kawiarnią.

ZADANIE II. Budowa ścieżki rowerowo-narciarskiej wzdłuż szlaku Kanału Augustowskiego w Gminie Płaska (od Gminnego Centrum Turystyczno - Sportowego w Płaskiej do Rezerwatu Perkuć) o długości 3.540 mb. Nawierzchnia ścieżki biegnącej wzdłuż Kanału Augustowskiego wykonana została z kruszywa łamanego zaś odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1209B z kostki polbruk bezfazowej. Na dwóch pętlach ścieżki wykonane zostały wiaty grillowe oraz wiaty z siedziskami. Zadanie to wpłynie na wydłużenie sezonu turystycznego w regionie. Większość turystów odwiedzających Gminę Płaska zainteresowanych jest głównie pobytem w okresie letnim. Walory przyrodniczo-krajobrazowe są również atrakcyjne poza okresem wakacji letnich. Funkcja ścieżki rowerowej wydłuży sezon o miesiące wiosenne i jesienne, a funkcja ścieżki narciarskiej wydłuży sezon na miesiące zimowe. Przygotowana i ładnie zagospodarowana ścieżka, biegnąca wzdłuż Kanału Augustowskiego to olbrzymia zachęta do jej przemierzenia. Niemal każdy turysta przyjeżdżający nad Kanał Augustowski zechce odwiedzić to miejsce. Ścieżka jest tym pierwszym ułatwieniem wejścia w Puszczę Augustowską. Kolejne wybory turystów poruszania się po szlakach turystycznych w Gminie Płaska będą samodzielną decyzją każdego turysty.

ZADANIE III. Zagospodarowanie 3 plaż na terenie Gminy Płaska.

Zadanie to dotyczy zagospodarowania turystycznego:

1. plaży w Jazach nad jeziorem Mikaszewo,

2. plaży w Mołowistym nad jeziorem Serwy,

3. plaży w Płaskiej nad jeziorem Paniewo.

Gmina Płaska dysponuje nowoczesnymi, zagospodarowanymi plażami, położonymi na najpiękniejszych bindugach przy Kanale Augustowskim. Plaże wyposażone zostały w pomosty, wiaty grillowe, przebieralnie plażowe, stojaki na rowery, place zabaw dla dzieci, drewniane ogrodzenia, śmietniki z obudową, instalacje nn z oświetleniem na słupach, miejsca postojowe, budynki sanitariatu, przyłącza wodociągowe.

Zadanie to przyczyni się do powstania w regionie nowoczesnej bazy turystycznej i rekreacyjnej.

Poza Beneficjentem bezpośrednim (Gminą Płaska) na realizacji Projektu skorzystają beneficjenci pośredni. W przypadku przedmiotowej Inwestycji zaliczyć do nich należy:

a) całą społeczność lokalną Gminy Płaska, w tym w szczególności:

- osoby zamieszkujące w bezpośrednim sąsiedztwie nowo projektowanej infrastruktury,

- osoby, które skorzystają z nowo powstałej infrastruktury,

- osoby pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie nowo projektowanej infrastruktury oraz osoby zatrudnione do jej obsługi po realizacji Projektu,

- osoby, które znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach prywatnych powstałych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej infrastruktury;

b) turystów.

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej oraz przedłużenie sezonu turystycznego w strefie Kanału Augustowskiego.

Cele bezpośrednie Inwestycji to:

– rozbudowa infrastruktury turystycznej w regionie,

– podniesienie jakości usług turystycznych,

– poprawa dostępności do infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,

– wzrost roli turystyki, sportu i rekreacji jako czynników stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy,

– poszerzenie oferty usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w regionie,

– podwyższenie poziomu życia mieszkańców,

– podwyższenie standardu wypoczynku turystów i kuracjuszy przebywających w strefie Kanału Augustowskiego oraz na terenach bezpośrednio z nią sąsiadujących,

– stworzenie możliwości dalszego rozwoju obszaru położonego wzdłuż strefy Kanału Augustowskiego,

– poprawa walorów estetycznych terenu w strefie Kanału Augustowskiego.

Wartość całkowita Projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska” wynosi 7.438.995,59 PLN, w tym wydatki kwalifikowane 6.845.592,95 PLN. Projekt finansowany z następujących źródeł:

a) Środki Gminy Płaska 2.304.800,88 zł,

b) Środki EFRR 5.134.194,71 zł, co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.