logo.png
               
 
grafika
PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami
04-04-2022 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Projekt „Aktywny Samorząd”, „Powrót do zdrowia, powrót do pracy!”, a także Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością – to wszystko zapewnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ułatwia on m.in. podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie.

Jego celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych, dbanie o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych przez obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez PFRON usług można uzyskać, kontaktując się z Centrum informacyjno-doradczym dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Centrum działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Podlaskiego PFRON.

 „Aktywny Samorząd” - złóż wniosek przez SOW!

W ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego;
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • uzyskania prawa jazdy;
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu;
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach - począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Złożone wnioski zweryfikowane zostaną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania.

Termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2022 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2021/2022 - można składać do 31 marca 2022 roku, dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023 - termin do 10 października 2022 roku („Aktywny samorząd” - Moduł II).

Kontakt:

„Aktywny Samorząd” i SOW:

Tel: (85) 733 87 00, (85) 733 87 18

Infolinia SOW: 800 889 777

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” dotyczy przekwalifikowania zawodowego, ma zapewnić uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych, a także osoby, które:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Grupa docelowa to osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

Nie wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację, oraz przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres Oddziału Podlaskiego PFRON z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej.

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Centrum zostało uruchomione w 2021 r. przy Oddziale Podlaskim PFRON. To infolinia, której celem jest udzielanie informacji dotyczących programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Centrum będzie systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów.

Z Centrum można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Podlaskiego PFRON pod numerem tel. (85) 733 87 16.

 

źródło: Oddział Podlaski PFRON

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.