logo.png
               
 
grafika
Dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Budowa pomnika Twórców Kanału Augustowskiego”
02-06-2023 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Płaska ze swojego budżetu na 2023 r. pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadnia pn. „Budowa pomnika Twórców Kanału Augustowskiego” w wysokości 260.000,00 zł. Umowa dotacji została zawarta w dniu 23 maja 2023 r. Zadanie dotyczy budowy pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”, składającego się z postaci gen. Ignacego Prądzyńskiego - głównego architekta budowli oraz księcia Ksawerego Druckiego Lubeckiego - Ojca polskiej bankowości a także inicjatora budowy Kanału Augustowskiego. Pomnik będzie przedstawiał rzeźby 2 postaci (o wielkości ok. 230 cm), cokoły na którym będą ustawione rzeźby oraz tablice z informacją. Odlew wykonany będzie z brązu i usytuowany w centrum miejscowości Płaska nieopodal Kanału Augustowskiego. Projekt rzeźby wykonał artysta rzeźbiarz Marek Maślaniec, absolwent ASP im. Jana Matejki w Krakowie, autor wielu rzeźb i pomników w Polsce i za granicą. Pomnik jest formą upamiętnia budowniczych Kanału Augustowskiego, który był zaprojektowany przez polskich inżynierów, wykonany siłami polskich robotników i sfinansowany z pieniędzy polskiego podatnika. Budowa Kanału Augustowskiego była największą inwestycją Królestwa Polskiego, stanowiącą pionierskie przedsięwzięcie inżynieryjne.

Kanał Augustowski został uznany za pomnik historii w 2007 r. Kanał o długości 101,2 km należy do najdłuższych sztucznych dróg wodnych w Polsce, w tym ok. 50 km jego odcinek położony jest na terenie gminy Płaska. Jego fenomen polega na harmonijnym połączeniu naturalnych, wyjątkowo cennych na tym obszarze, walorów przyrodniczych z zabytkową strukturą historycznego obiektu hydrotechnicznego. Kanał Augustowski stanowi "perłę" wśród szlaków wodnych Europy.

Na terenie Gminy Płaska znajduje się najdłuższy odcinek Kanału Augustowskiego, na którym zlokalizowana jest połowa z 18 śluz, między innymi dwukomorowa śluza w Paniewie, najpiękniejsza w swojej lokalizacji śluza w Perkuciu oraz graniczna śluza Kurzyniec. Różnice poziomów wód pomiędzy poszczególnymi zbiornikami wynoszą od ok. 0,8 do ok. 7,46 m.

Podejmowane działania związane z promocją Kanału Augustowskiego mają na celu podniesienie rangi tego unikatowego dzieła, który łączy wiele pokoleń Polaków i jest symbolem myśli i sztuki architektoniczno-budowalnej, której autorem są Polacy  oraz  promowanie Strefy Kanału Augustowskiego.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.