logo.png
               
 
grafika
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „Remont zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce”
17-11-2023 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Płaska zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce”.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: pn. „Remont zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce”,  objętego dofinansowaniem z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy p.w. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce w zakresie: wymiany zużytego pokrycia dachowego z wióra osikowego na gont podwójny modrzewiowy na zabytkowym kościele pw. św. Marii Magdaleny oraz prac remontowych zabytkowej drewnianej dzwonnicy wolnostojącej, wchodzącej w skład zespołu sakralnego kościoła pw. św. Marii Magdaleny, wpisanego decyzją KL.WKZ534/427/d/85 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach dn. 30.08.1985 r. do rejestru zabytków (nr rejestru 427). Prace remontowe dzwonnicy, niezbędne do wykonania w celu przywrócenia do stanu poprawności konserwatorskiej i eksploatacyjnej, czyli prawidłowego stanu technicznego, dotyczą m.in.: wymiany oszalowania, malowania (szerokość i kolorystyka desek szalunkowych jak istniejąca ścian kościoła), wymiany skorodowanych podwalin, wykonania desek okapnikowych i osłaniających, wymiany pokrycia wieży na gont modrzewiowy, naprawy cokołu kamiennego (skucie zapraw cementowych, uzupełnienia i wymiany części kamieni z użyciem zapraw hydrofobowych), obniżenia terenu w celu odsłonięcia cokołu i wykonania spadków terenu w kierunku ścian dzwonnicy, wprowadzenia stropów technicznych usztywniających konstrukcję dzwonnicy, zamortyzowania oddziaływania dzwonów na konstrukcję dzwonnicy, wykonania impregnacji preparatami biobójczymi i ogniochronnymi wszystkich elementów konstrukcji drewnianych, wykonania dojść na poszczególne poziomy dzwonnicy.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.   

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Płaska http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Ogłoszenia, przetargi. 

Link do zapytania ofertowego: http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ogloszenia--przetargi/zapytanie-ofertowe-20212025.html

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.