logo.png
               
 
grafika
Załączniki
Herb
27-08-2014 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Kolory w CMYK :

Złoto - M 15% Y 100%
Błękit - C 100%
Zieleń - C 100% Y 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolory w RGB :
Złoto -R-251;G-248;B-0
Błękit -R-0;G-138;B- 218
Zieleń - R-0;G-142;B-64
 
  
                  Herb Gminy Płaska to - tarcza z zieloną tynkturą z „łodzią papieską” w górnej jej części (z zachowaniem kolorystyki herbu papieskiego) - nawiązuje do pobytu (wypoczynku) Ojca Świętego na terenie Gminy na Kanale Augustowskim, przedzielona w środkowej części tarczy falą w kolorze białym (srebrnym) symbolizującą kanał Augustowski i tej barwy stylizowana rudnia / piec/ do wytopu żelaza, jako że historycznie rodowód postania i rozwoju osad w obecnej gminie opierał się o eksploatację tamtejszych rud darniowych – ta figura heraldyczna znajduje się w dolnej części tarczy.  
Na terenie gminy znajduje się ok. 50 km Kanału Augustowskiego z 9 śluzami  -  kanał celowo został wyeksponowany na zielonej tynkturze (wskazującej nieskażoną zieleń i wysoką lesistość terenów) w formie białej fali (pasy v kształcie rozciągniętej S) -jest pośrodku tarczy ( zamiennie jest stylizowany symbol cieku wodnego), nad falą jest żółta (złota) łódź z elementem osobistego herbu Jana Pawła II, który łącznie tworzy kompozycję łodzi z masztem i „żaglem" a symbolizuje pobyt (wypoczynek) papieża, który przepływał przez teren gminy 9-VI-1999r., a w głębszym, metafizycznym wymiarze - łódź jako drogowskaz dla godnego naśladowania myśli i czynów naszego wielkiego papieża- Polaka.
Tu należy nadmienić, że gmina uzyskała pozwolenie udzielone przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski na ...."użycie insygniów papieskich w herbie i fladze gminy Płaska..." (Pismo nr SĘP- 2.5-1 z dnia 4 VIII 2005 r.)
W dolnej części herbu jest przedstawiony stylizowany wizerunek białej rudni -czyli pieca do wypalania z darnii - żelaza; uwypukla ta część herbu historyczne korzenie osad obecnej gminy. 
                Herb Gminy Płaska umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń należących do Gminy Płaska, Herb – jako znak rozpoznawczy – umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy, prawo używania herbu Gminy Płaska bez ograniczeń przysługuje jej organom, Urzędowi Gminy Płaska oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy – umieszczany jest na pieczęciach herbowych, emblematach, insygniach i innych symbolach władz samorządowych .
Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy – umieszczany jest na drukach urzędowych Wójta, Urzędu Gminy, Przewodniczącego Rady, Rady Gminy, użycie herbu zaś przez instytucje nie będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także przez organizacje społeczne i inne osoby prawne, zwłaszcza w celach handlowych, reklamowych może nastąpić tylko za zgodą Rady Gminy Płaska.
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.