logo.png
               
 
grafika
Rezerwaty przyrody
27-08-2014 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Bardzo wysoka lesistość i duża liczba jezior i rzek stanowi o wielkiej atrakcyjności turystycznej tych terenów. Grunty leśne obejmujące 30 462 ha stanowią w gminie 82,2 % powierzchni ogólnej. W rękach prywatnych znajduje się 694 ha tj. 2,3 % lasów. Pozostała powierzchnia lasów pozostaje własnością Skarbu Państwa i jest administrowana przez pięć Nadleśnictw. 

Tereny leśne są także miejscem pozyskiwania pożytków naturalnych /grzyby, owoce jagodowe, poroża, itp./ od wielu lat wykorzystywane zarówno przez ludność miejscową jak i zamiejscową. 

Ścisłe powiązanie obszaru Puszczy Augustowskiej z innymi wielko-przyrodniczymi strukturami liczącymi się w skali Kraju i Europy do których należą szlaki wodne Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego, ich bioróżnorodność i unikalne walory przyrodnicze znajdują odzwierciedlenie w objęciu większości terenów gminy /23 100,8 ha/ różnymi formami ochrony prawnej, gdzie obszary chronionego krajobrazu zajmują niemal 60,3 % powierzchni gminy, a 1,6% jej terytorium obejmują rezerwaty przyrody.

 

 Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.