logo.png
               
 
grafika
Osiągnięte przez Gminę Płaska wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
15-09-2017 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość


2021 r.

W 2021 r. Gmina Płaska uzyskała poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w wysokości 48,29 %. Wymagany poziom to 30 % więc Gmina Płaska osiągnęła wymagany poziom.

W 2021 r. Gmina Płaska uzyskała poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 0,00 %. Poziom maksymalny to 40% więc Gmina Płaska nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu. Wskazany poziom wynika z zagospodarowania odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości przez kompostowanie.

2020 r.

W 2020 r. Gmina Płaska uzyskała poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w wysokości 95,64 %. Wymagany poziom to 30 % więc Gmina Płaska osiągnęła wymagany poziom.

W 2020 r. Gmina Płaska uzyskała poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 0,00 %. Poziom maksymalny to 40% więc Gmina Płaska nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu. Wskazany poziom wynika z zagospodarowania odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości przez kompostowanie.

2019 r.

W 2019 r. Gmina Płaska uzyskała poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w wysokości 55,66 %. Wymagany poziom to 30 % więc Gmina Płaska osiągnęła wymagany poziom.

W 2019 r. Gmina Płaska uzyskała poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 0,00 %. Poziom maksymalny to 40% więc Gmina Płaska nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu. Wskazany poziom wynika z zagospodarowania odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości przez kompostowanie.

2018 r.

W 2018 r. Gmina Płaska uzyskała poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w wysokości 62,05 %. Wymagany poziom to 30 % więc Gmina Płaska osiągnęła wymagany poziom.

W 2018 r. Gmina Płaska uzyskała poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 0,00 %. Poziom maksymalny to 50% więc Gmina Płaska nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu. Wskazany poziom wynika z zagospodarowania odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości przez kompostowanie.

2017 r.

W 2017 r. Gmina Płaska uzyskała poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w wysokości 42,42 %. Wymagany poziom to 20% więc Gmina Płaska osiągnęła wymagany poziom.

W 2017 r. Gmina Płaska uzyskała poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 0,00 %. Poziom maksymalny to 45% więc Gmina Płaska nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu. Wskazany poziom wynika z zagospodarowania odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości przez kompostowanie.

2016 r.

W 2016 r. Gmina Płaska uzyskała poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w wysokości 27,10%. Wymagany poziom to 18% więc Gmina Płaska osiągnęła wymagany poziom.

W 2016 r. Gmina Płaska uzyskała poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 0,00 %. Poziom maksymalny to 42% więc Gmina Płaska nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu. Wskazany poziom wynika z zagospodarowania odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości przez kompostowanie.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.