logo.png
               
 
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02-01-2019 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. wzóry deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęte Uchwałą Nr VIII/73/19 Rady Gminy Płaska z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałą Nr IX/88/19 Rady Gminy Płaska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego miszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

Składając deklarację nalezy zwrócić uwagę czy wypełniony został prawidłowy wzór deklaracji:

  • dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - wzór deklracji dla nieruchomości zamieszkanej,
  • dla nieruchomości niezamieszkanej (np. sklepy, apteki, agoturystyki) - wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkanej,
  • dla nieruchomości, na której jednocześnie zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność lub wynajem pokoi - wzór deklaracji dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkaną, a w części stanowi nieruchomość niezamieszkaną,
  • dla domków letniskowych i innych nieruchomośći wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - wzór deklaracji dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.