logo.png
               
 
Etykiety i worki na odpady
04-01-2021 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Odbiór odpadów tylko z etykietami!

    Od dnia 1 lutego 2021 r. firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Płaska nie będzie odbierała worków i pojemników bez naklejonych etykiet z indywidualnymi kodami kreskowymi QR. Kody zostaną dostarczone Państwu w styczniu br. Styczeń będzie ostatnim miesiącem, w którym odpady będą odbierane bez etykiet.
Dostarczone kody QR wydrukowane będą na etykietach samoprzylepnych w ilości odpowiadającej informacjom ze złożonych deklaracji. Etykiety należy przyklejać na każdy worek i pojemnik, który ma zostać odebrany, w miejscu widocznym i pozwalającym na ich odczyt czytnikiem kodów kreskowych.
Kody są indywidualne, przypisane do każdej nieruchomości, tzn. nie należy ich pożyczać ani wymieniać z innymi osobami, gdyż odebrane odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na worku.

Etykiety z oznaczeniem “SEGREGACJA”

    Etykiety te naklejać należy na worki z tworzywami sztucznymi (żółte), szkłem (zielone) i papier (niebieskie), poniżej wiązania, po jednej etykiecie na każdy worek.

Etykiety z oznaczeniem “BIO”

    Etykiety te naklejać należy na worki z bioodpadami (brązowe), poniżej wiązania, po jednej etykiecie na każdy worek. Worki i etykiety na bioodpady otrzymają wyłącznie osoby, które w deklaracji zaznaczyły brak kompostownika.

Etykiety z oznaczeniem “ZMIESZANE-POJEMNIK”

    Etykiety te naklejać należy na pojemniki na odpady zmieszane, w górnej części pojemnika, po jednej etykiecie na każdy pojemnik o pojemności do 240 litrów. Etykieta ta pozostaje na pojemniku na kolejne miesiące, aż do wymiany pojemnika lub zniszczenia etykiety. W takich przypadkach należy nakleić na pojemnik nową etykietę.

Etykiety z oznaczeniem “ZMIESZANE-WOREK”

    Osoby posiadające pojemniki większe niż 240 litrów otrzymają specjalne etykiety na worki z odpadami zmieszanymi, po zgłoszeniu zapotrzebowania do Urzędu Gminy. W takim przypadku odpady należy zbierać w specjalnych, przezroczystych workach i oznaczać je wspomnianymi etykietami. Odbiór odpadów zmieszanych z “dużych” pojemników będzie możliwy wyłącznie z worków z etykietami.
Etykiety i przezroczyste worki należy odebrać w Urzędzie Gminy przed dniem 1 lutego w celu uniknięcia problemów z odbiorem odpadów bez etykiet. Worki i etykiety będą wydawane nieodpłatnie.

Co zrobić, gdy zabraknie mi etykiet lub worków?

    Etykiety i worki będą nieodpłatnie wydawane w Urzędzie Gminy po złożeniu pisemnego zapotrzebowania (druk dostępny na miejscu lub na stronie www.plaska.pl).

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.