logo.png
               
 
grafika
Informacje o projekcie
26-12-2021 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

logotyp programu PL BY UA

logotyp ArtVector

„ArtVector

Projekt nr PBU2/1000/18 pn. „Kanał Augustowski Wektorem sztuki”

   Gmina Płaska wspólnie z parterem białoruskim – Państwowym Ośrodkiem Kultury "Grodzieńskie Regionalne Centrum Kultury i Informacji realizuje projekt nr PBU2/1000/18 pn. „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” (ArtVector ) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Łączny budżet projektu to kwota 78 605,00 €, zaś dofinansowanie w wysokości 76,29 %  ze środków Unii Europejskiej wynosi 59 967,75 €.

   Partnerzy z Polski i Białorusi w ramach projektu połączyli siły, aby promować niedocenianą atrakcję turystyczną, jaką jest dziewiętnastowieczna budowla hydrotechniczna – unikatowy w skali europejskiej Kanał Augustowski. Oczekuje się, że będzie on sztandarowym obiektem dziedzictwa kulturowego polsko-białoruskiego pogranicza. Obecnie brak jest wspólnej polityki promocyjnej i spójnej wizji rozwoju turystyki transgranicznej wzdłuż tego szlaku wodnego, co ogranicza rozwój jego potencjału oraz poziom przyciągania inwestycji do regionu.

   Najistotniejszym elementem projektu ArtVector jest zmiana wizerunku i pozycjonowania marki Kanału Augustowskiego, tak aby można było uznać go za transgraniczny obiekt kulturalny i turystyczny. Do szerokiej rozumianej promocji Kanału przyczyni się opracowanie materiałów turystycznych w językach polskim, rosyjskim i angielskim. Gmina Płaska planuje wydanie przewodnika „Dziedzictwo kulturowe Kanału Augustowskiego” po obiektach transgranicznych, prezentującego dziedzictwo kulturowe obszaru Kanału Augustowskiego.

   W ramach projektu Gmina Płaska uruchomi stronę www Wspólnego Internetowego Katalogu Imprez Kulturalno-Rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim. Będzie to strona internetowa promująca dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko - białoruskiego zawierająca informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych realizowanych na obszarze Kanału Augustowskiego, instytucjach kultury, artystach, obiektach zabytkowych, operatorach turystycznych, szlakach kulturowych, destynacjach itp. Przygotowanie i publikacja wspólnego internetowego katalogu zawierającego informacje o imprezach kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenach położonych wzdłuż Kanału Augustowskiego, umożliwi potencjalnym turystom wyszukanie interesujących wydarzeń i wzięcie w nich udziału.

   Kolejna inicjatywa projektowa to organizacja czterech wydarzeń kulturalnych pod logo: „Kanał Augustowski - wektor Dziedzictwa i Tradycji”, w tym trzech na terenie Gminy Płaska i jedno w Rejonie Grodzieńskim.  W ramach projektu Gmina Płaska otrzymała dofinasowanie na zakup sceny przenośnej z przeznaczeniem na organizację tych wydarzeń kulturalnych. W sezonie letnim 2022 r. odbędą się koncerty na plażach gminnych nad jez. Mikaszewo, jez. Paniewo oraz nad jez. Serwy, podczas których prezentowana będzie przybyłym turystom oraz mieszkańcom kultura pogranicza (muzyka, rękodzieło, kulinaria oraz historia).

   Ponadto, doświadczeni instruktorzy z dziedziny folkloru i etnografii z Rejonu Grodzieńskiego (BY) opracują i poprowadzą pięć wideo-wykładów. Partnerzy projektu zorganizują warsztaty na temat tradycyjnych technik rzemieślniczych, wzorów i rekonstrukcji starych rytuałów, takich jak “Maslenitsa”, “Kupalye” (Noc Kupały) i „Kalyadnyie Zabavy”(Zabawy Kolędowe). Video-lekcje z warsztatów będą dostępne on-line na stronach Partnerów projektu.

   Dzięki projektowi ArtVector Kanał Augustowski zyska nowe życie i powiązanie z ruchem turystycznym. Stanie się miejscem, gdzie odbywać się będą widowiskowe imprezy kulturalne i rozrywkowe. Projekt ułatwi zrównoważony rozwój kulturalny regionu i zapewni zainteresowanie opinii publicznej wspólnymi obiektami kulturowymi.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.